Fotogaléria akcií rok 2017

Karneval

Literárne dopol.

Ochutnávka

Tvorivá dielňa

Výtvarný krúžok

Motýlia záhrada

Návšteva Kositu

Návšteva zdr.sestier

11. olympiáda

Športové popoludnie

Deň na kolieskach

Kreslenie na chodník

Deň jablka

Kosit október

Mikuláš

   

Pečieme medovníky