Fotogaléria rok 2018 - 2019

Deň Zeme 2018

Karneval 2018

Literárne dopoludnie

Pola radí deťom 2018

Tvorivá dielňa 2018

Výstava prác ku Dňu Zeme 2018

Angličtina 2018

Diskotéka 2018

Športové popoludnie 2018

Kreslenie na chodník 2018

Karneval 2019