Oboznamovanie s anglickým jazykom

Výtvarný krúžok

Hudobno - pohybový krúžok

LEGO Dacta

Krúžok športových aktivít

Otvorená hodina angličtiny

SAM_3009.JPG

SAM_3010.JPG SAM_3011.JPG
SAM_3014.JPG SAM_3015.JPG