Oprava budov

UVO profil verejného obstarávateľa

Výzvy na nákup potravín pre ŠJ rok 2018

Nákup potravín pre ŠJ - hrubé potraviny

Nákup potravín pre ŠJ - ryby a rybacie výrobky

Nákup potravín pre ŠJ - hydina

Nákup potravín pre ŠJ - mlieko, mliečne výrobky

Nákup potravín pre ŠJ - mäso, mäsové výrobky

Nákup potravín pre ŠJ - ovocie, zelenina