Školský rok 2017/2018

Rodičovské združenie pri Materskej škole Belehradská 6, Košice je vnútroorganizačná jednotka Slovenskej rady rodičovských združení má právnu subjektivitu.

 

Členovia rodičovskej rady:
1.trieda - Mgr. Monika Andrejčáková
2.trieda - Lenka Barila, Štefánia Pčolová
3.trieda - Martina Baňacká
4.trieda - Mgr. Gabriela Barejová
5.trieda - Branislav Zajaroš
6.trieda - Valéria Libáková

 

Výkonný výbor RZ:

predseda - štatutár - Valéria Libáková

tajomník - Lenka Barila

hospodár - Štefánia Pčolová