Školský rok 2018/2019

Rodičovské združenie pri Materskej škole Belehradská 6, Košice je vnútroorganizačná jednotka Slovenskej rady rodičovských združení má právnu subjektivitu.

 

Členovia rodičovskej rady:
1.trieda - Mgr. Katarína Šimčáková
2.trieda - Štefánia Pčolová
3.trieda - Mgr. Ing. Jozef Bavoľár PhD.
4.trieda - Mgr. Gabriela Barejová

5.trieda - Mgr. Monika Andrejčáková, Mgr. Šelestáková Beáta

6.trieda - Valéria Libáková

 

Výkonný výbor RZ:

predseda - štatutár - Valéria Libáková

tajomník - Mgr. Monika Andrejčáková

hospodár - Štefánia Pčolová