Členovia Rady školy pri MŠ Belehradská 6, Košice, na obdobie 2016/2020

 

Za pedagogických zamestnancov
1. Havranová Viera
2. Molnárová Jarmila
Za nepedagogických zamestnancov:

1. Greškovičová Viera

Zástupcovia rodičov:
 

1. Mgr. Krišková Jamnická Nika

2. Libáková Valéria

3. Pčolová Štefánia

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

1. Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.

2. Mgr. Zuzana Slivenská

3. Miroslav Špak