Projekt "Zdravým stravovaním k zdravému rastu"
Informácia o realizovanom projekte
Recepty z ochutnávok
 
Fotogaléria z ochutnávky

Recepty z ochutnávok
 
Stravovanie zabezpečujú pracovníčky ŠJ pod vedením vedúcej ŠJ.
Pre deti pripravujú desiatu, obed, olovrant. 2-3 ročné deti jedia v triede. Staršie deti sa stravujú v jedálni v dvoch smenách.

Spolupodieľajú sa pri plnení úloh projektu ŠPZ:

* skladba stravy, dni zdravej výživy, deň mlieka
* pitný režim
* ochutnávky jedál zdravej výživy, ponúkajú nové receptúry